Semua jenis terbitan berkala, baik harian mingguan, bulanan dan tahunan terpusat dilayanan koleksi terbitan berkala, seperti Jurnal, Tabloid, Majalah, Surat Kabar dan Buletin.